X 오늘 하루 이 창을 띄우지 않음 X
로그인 아이디는 등록된
'본인의 메일주소'를 입력하세요.
로그인


2020 . 12  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
오늘:
28
어제:
28
전체:
93,329

 1. 2020년 12월 전례

  Date2020.11.21 By우지은소화데레사 Views23
  Read More
 2. 2020년 11월 전례

  Date2020.10.24 By우지은소화데레사 Views16
  Read More
 3. 2020년 10월 전례

  Date2020.09.19 By우지은소화데레사 Views7
  Read More
 4. 2020년 9월전례

  Date2020.08.22 By우지은소화데레사 Views21
  Read More
 5. 2020년 8월 전례

  Date2020.08.07 By우지은소화데레사 Views8
  Read More
 6. 2020년 7월 전례

  Date2020.06.19 By우지은소화데레사 Views4
  Read More
 7. 2020년 6월 전례

  Date2020.05.22 By우지은소화데레사 Views8
  Read More
 8. 2020년 5월 전례

  Date2020.05.15 By우지은소화데레사 Views2
  Read More
 9. 2020년 4월 전례

  Date2020.03.29 By우지은소화데레사 Views19
  Read More
 10. 2020년 3월 전례

  Date2020.02.22 By우지은소화데레사 Views26
  Read More
 11. 2020년 2월 전례

  Date2020.01.28 By우지은소화데레사 Views9
  Read More
 12. 2020년 1월 전례

  Date2020.01.26 By우지은소화데레사 Views4
  Read More
 13. 2019년 9월 전례표

  Date2019.09.05 By우지은소화데레사 Views29
  Read More
 14. 11월 매일미사 성가안내

  Date2016.11.02 By이승우(다니엘) Views105
  Read More
 15. No Image

  11월 위령성월 기도

  Date2016.11.01 By이승우(다니엘) Views117
  Read More
 16. 11월 전례표

  Date2016.10.22 By박데레사 Views150
  Read More
 17. 10월 매일미사 성가안내

  Date2016.09.29 By이승우(다니엘) Views151
  Read More
 18. 10월 전례봉사자 안내

  Date2016.09.26 By박데레사 Views142
  Read More
 19. 9월 전례봉사 안내

  Date2016.09.12 By박데레사 Views112
  Read More
 20. 9월 초등부 복사단 일정표

  Date2016.09.02 By박데레사 Views93
  Read More
목록
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2